Yhteystiedot

Teija Arvidsson
050-3452432
teija.arvidsson(at)
pp1.inet.fi


Blogin arkisto

Hyvät uutiset

26.3.2017Ahveniston maauimalasta Vuoden Liikuntapaikka 2017Lue lisää »27.2.2017Kulttuurirahastolta jättisumma koulukiusaamisen kitkemiseenLue lisää »2.12.2016"Paras tapa tulla onnelliseksi on auttaa muita" - Hyvän tekemisellä yhteys jopa sydämen sykkeeseenLue lisää »15.3.2016Ateneum kertoo Suomen taiteen tarinan - rakastetut klassikot esillä uudessa valossaLue lisää »

Pikakysely

Mikä on uuden kaupungivaltuuston tärkein tehtävä?

Kuntapoliitiikkaa


Ainakin seuraavien asioiden puolesta haluan tehdä valtuutettuna työtä Hämeenlinnassa:

Turvallinen lapsuus ja nuoruus lapsuus.jpg

 • Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvaan ja huolenpitoon. Perheiden on saatava tarvitessaan tukea, jotta vanhemmat kykenisivät olemaan oikeasti isiä ja äitejä lapsilleen.
 • Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on suhtauduttava vakavasti ja hoitoon pääsyn on nopeuduttava.
 • Lasten hyvinvointi on laitettava etusijalle päätöksenteossa, sillä lapsena luodaan pohja ja suunta koko elämälle.   

Laadukas koulutus koululainen.jpg

 • Perusopetukseen on saatava riittävästi resursseja, jotta luokkakoot eivät kasva liian suuriksi.
 • Koulut tulee laittaa kuntoon viivyttelemättä. Lasten terveyttä ei ole varaa riskeerata.
 • Oppilaille annettava opetustuntien määrä täytyy saada nousemaan minimitasolta. 
 • Varhaisella auttamisella ja riittävillä tukitoimenpiteillä ehkäistään oppilaiden ja opiskelijoiden syrjäytymistä.

Perheen hyvinvointi perhe.jpg

 • On löydettävä uusia keinoja tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta. Kunnan, seurakuntien ja eri järjestöjen yhteistyötä kannattaa kehittää.
 • Lasten kotihoidon on oltava perheelle taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto kunnallisen päivähoidon rinnalla. Siksi kotihoidon kuntalisä tulee palauttaa. 
 • Kotiapua tarvitaan myös lapsiperheisiin.

Toimiva terveydenhuolto doctor_and_child.jpg

 • Kaupungin kaikilla asukkailla, myös opiskelijoilla,  on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä hoitoon sitä tarvitessaan. Perus- ja erikoissairaanhoito on oltava kaikkien saatavilla asuinalueesta, varallisuudesta ja iästä riippumatta.
 • Mielenterveyspotilaiden ja vammaisten kuntouttavaa toimintaa ja tuettua työllistämistä tarvitaan lisää.
 • Terveydenhuollon kestävä tulevaisuus edellyttää ennaltaehkäisyn korostamista. Ihmisiä tulee kannustaa ottamaan vastuuta oman terveytensä edistämisestä sekä tekemään sen edellyttämiä valintoja.

Turvallinen ikääntyminen vanhat.jpg

 • Vanhoja ihmisiä on kohdeltava arvostavasti. Heidän yksilöllisiä tarpeitaan on kuunneltava ja omia päätöksiään kunnioitettava.
 • Tarvitaan lisää avohoidon palveluja, asuntojen korjaamista esteettömiksi, säännöllistä kotihoitoa ja erilaisia tuetun asumisen muotoja.
 • Avo- ja laitoshoitoon on palkattava riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Omaishoitajien työtaakkaa on helpotettava. 

Turvallinen ympäristö


 • Kevyen liikenteen turvallisuutta on parannettava erityisesti koulujen ja vanhainkotien läheisyydessä.
 • Asumisen ympäristövaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota uusia asuntoja rakennettaessa ja vanhoja peruskorjattaessa.
 • Kierrätyksen ja hyötyjätteiden keräyksen on toimittava hyvin koko uuden kunnan alueella. ymparisto.jpg


Tasapainoinen aluepolitiikka  

 • Hämeenlinnan pitäjissä on mahtavaa luovuuutta, aktiivisuutta ja elinvoimaa! Hämeenlinnaa on kehitettävä tasapuolisesti maaseutualueiden erityispiirteitä, luontoa,  paikallishistoriaa ja –kulttuuria kunnioittaen.
 • Julkisen liikenteen täytyy toimia koko Hämeenlinnan alueella. 
 • On rakennettava kohtuuhintaisia asuntoja myös tavallisille lapsiperheille ja opiskelijoille.


Tasapainoinen talous

 • Suu säkkiä myöten! Kaupungin talous on saatava tasapainoon turhia kuluja karsimalla, toimintaa tehostamalla ja verotuloja kasvattamalla.
 • Alueen elinkeinoelämälle on luotava edellytyksiä erityisesti PK-sektorilla.
 • Palvelut kannattaa ostaa läheltä. Näin tuetaan myös alueen yrittäjiä ja saadaan verotuloja.
 • Tarpeettomista investoinneista on luovuttava (kuten esimerkiksi toriparkista!) ja keskityttävä jo olemassa olevasta rakennuskannasta huolehtimiseen. 
 • Parasta taloudenhoitoa on ongelmien ennaltaehkäisy.
 • Kaikissa taloudellisissa ratkaisuissa tulee aina ottaa huomioon eettinen, inhimillinen ja ekologinen näkökulma. Rahalla ei voi mitata kaikkea.


Päätöksentekoa
järjellä, sydämellä,
oikeudenmukaisuudella
ja kohtuudella!